English version ~ loading on/off

Karin Maxi Drive

Download

Konfiguracja urządzenia

Interfejs ma zestaw przełączników pozwalający na ustawienie numeru stacji Karin Maxi oraz automatyczne lub ręczne skonfigurowanie napędów (mogą być różnego typu). Znaczenie przełączników podano w tabeli.

Nr Parametr ON OFF
1 Numery stacji Karin D2: i D3: D1: i D2:
2 Konfiguracja Automatyczna (przy reset) Ręczna (wg przełączników 3-6)
3 Szybkość kroku głowicy w napędzie 2 3ms 6ms
4 Szybkość kroku głowicy w napędzie 1 3ms 6ms
5 Ilość ścieżek w napędzie 2 80 40
6 Ilość ścieżek w napędzie 1 80 40
7 Wybór wersji firmware* Dolna połówka EPROM Górna połówka EPROM
8 Sterowanie interfejsem Aktywny Nieaktywny

* W fabrycznym EPROMie dolną połówkę zajmuje BIOS dla WD1770, górną - WD1772

Obsługa

Uruchomienie komputera lub reset z wciśniętym klawiszem SELECT powoduje wyświetlenie menu konfiguracyjnego Karin Maxi Setup. Jego opcje są następujące:

Przytrzymanie klawisza "Shift" podczas transmisji danych służy do chwilowego wstrzymania transmisji i umożliwia podejrzenie zawartości ekranu.

code + design: dely / blowjobb 2o13